Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Tri Trương

A là con nhà khá giả, có đầy đủ điều kiện vật chất nhưng không lo học hành mà lại nghe theo lời bạn xấu rủ rê, vì vậy A đã nghiện ma túy. Bố mẹ A rất đau buồn khi boeets tin này.

a)Theo em bố mẹ A phải làm gì để giúp con cai nghiện tốt nhất?

b)Nếu em là A em sẽ làm gì? Tại sao?.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN