Nguyễn Thị Minh Huyền
2 tháng 1 2017 lúc 8:43

2/3và 12/7

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Minh Huyền
2 tháng 1 2017 lúc 9:19

trả lời giúp mình nha.Mình cảm ơn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho hai phân số 4/3 và 2/5. Số thứ ba bằng trung bình cộng của hai số đó. Số thứ tư hơn trung bình cộng của cả bốn số là 2/15. Tìm số thứ tư.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN