le ngoc mai
2 tháng 1 2017 lúc 8:59

804 - x : 7 = 698

x : 7 = 804 - 698

x : 7 = 106

x = 106 x 7

x = 742

Bình luận (0)
Vũ Thị Thúy Nga
2 tháng 1 2017 lúc 8:00

x = 742 nha bạn

Bình luận (0)
Super Xayda Vegito
2 tháng 1 2017 lúc 8:10

804-x:7=698

x:7      =804-698

x:7      =106

x         =106x7

x         =742    k cho mik nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
THANH VAN

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN