Violympic toán 8

Truong Minh Tuan

cho x, y là các số hữu tỉ thỏa mãn : x^2 + y^2 + ( xy+1/x+y) =2 . Chứng minh rằng 1+xy là bình phương của một số hữu tỉ

Truong Minh Tuan
18 tháng 4 2019 lúc 17:39

mk có thiếu một chút nhé : x^2 + y^2 + (xy+1/x+y)^2 = 2 nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN