Chương VII- Chất rắn và chất lỏng

Ichigo Hollow

*trên một bếp điện có công suất ổn định, người ta đặt 1 ốc nhôm đựng 300g nước và nước đá, nước đá chiếm 1/3 khối lượng. sau 40 giây đun thấy nước đá trong cốc tan hết. hỏi nước đun bao lâu thì có 20g hơi nước? bỏ qua nhiệu dung của cốc nhôm. cho biết nhiệt nóng chảy riêng cảu nước đá=334*103 J/kg ; nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 1atm =2.26*106 J/kg ; nhiệt dung riêng của nước =4.19*103 J/kg

Hung nguyen
Hung nguyen 20 tháng 4 2019 lúc 6:07

Áp dụng công thức

FA = P + F

Với FA là lực đẩy acsimet.

P là trọng lượng của ống

F là lực căng bề mặt tác dụng lên ống.

Bình luận (1)
Hung nguyen
Hung nguyen 20 tháng 4 2019 lúc 6:09

Èo. Ghi lộn câu. Câu này trả lời cho cái câu ống chứa thủy ngân ngâm vô nước nha. Ghi nhầm qua bên này

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN