Chương VII- Chất rắn và chất lỏng

Ichigo Hollow

*trên một bếp điện có công suất ổn định, người ta đặt 1 ốc nhôm đựng 300g nước và nước đá, nước đá chiếm 1/3 khối lượng. sau 40 giây đun thấy nước đá trong cốc tan hết. hỏi nước đun bao lâu thì có 20g hơi nước? bỏ qua nhiệu dung của cốc nhôm. cho biết nhiệt nóng chảy riêng cảu nước đá=334*103 J/kg ; nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 1atm =2.26*106 J/kg ; nhiệt dung riêng của nước =4.19*103 J/kg

Hung nguyen
20 tháng 4 2019 lúc 6:07

Áp dụng công thức

FA = P + F

Với FA là lực đẩy acsimet.

P là trọng lượng của ống

F là lực căng bề mặt tác dụng lên ống.

Bình luận (1)
Hung nguyen
20 tháng 4 2019 lúc 6:09

Èo. Ghi lộn câu. Câu này trả lời cho cái câu ống chứa thủy ngân ngâm vô nước nha. Ghi nhầm qua bên này

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pokiwar And Bang Bang

bài 1 : một thanh ray dài 10m được lắp trên đường sắt ở 20°C . Phải để hở 2 đầu 1 bề rộng bao nhiêu để nhiệt độ nóng lên đến 60°C thì vẫn đủ chổ cho thanh ray dãn ra ? α = 12.10-6 K-1

bài 2 : một lá nhôm hình chữ nhật có kích thước 2m x 1m ở 0°C . Đốt nóng tấm nhôm tới 400°C thì điện tích tâm nhôm sẽ bao nhiêu ? α= 25.10-6 K-1

bài 3 : một ấm bằng đồng thau có dung tích 3 lít ở 30°C . dùng ấm này đung nước thì khi sôi dung tích của ấm là 3.012 lít . hệ số nở dài của đồng thay là bao nhiêu /

bài 4: tích khối lượng riêng của đồng thau ở 500°C,biết khối lượng riêng của đồng thau ở 0°C là 8,7.103kg/m3, α=1,8.10-5K-1

bài 5 ; một quả cầu bằng sắt có bán kính 5cm ở nhiệt độ 27°C . khi thả quả cầu vào trong nối nước đang sôi thì thể tích của nó là bao nhiêu ? cho hệ số nở dài của sắt 1,14.10-7K-1

bài 6; một khung cửa sổ bằng nhôm có kích thước 1,2mX1,5m ở nhiệt độ 25°C . diện tích của khung tăng thêm bao nhiêu nếu nhiệt độ là 40°C . cho hệ sô nở dài của nhôm là 2,45.10-7K-1

bài 7: tính nhiệt lượng nếu nhiệt độ cung cấp cho 250g nước đá đang ở -5°C tăng lên đến 10°C . biết nhiệt dung riêng của nước đá và nước là 4190J/kgk, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 334000J/kg

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN