Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Kim Yen Pham

Trình bày đặc điểm của pháp luật nước vn

Ngát Đinh
25 tháng 4 2019 lúc 20:43

Đặc điểm của pháp luật :

- tính quy phạm phổ biến : các quy định của pháp luật là thước đo hành vi của mọi người trong xã hội quy định khuôn mẫu , những quy tắc xử sự chung mang tính phổ biến .

- Tính xác định chặt chẽ : các điều luật được quy định rõ ràng , chính xác , chặt chẽ , thể hiện trong các văn bản pháp luật .

- tính bắt buộc : pháp luật do nhà nước ban hành , mang tính quyền lực nhà nước ,bắt buộc mọi người đều phải tuân theo , ai vi phạm sẽ bị nhà nước xử sự theo quy định.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN