Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Lucky Mari

Câu 1 tài sản nhà nước lợi ích công cộng có vai trò như thế nào đối với đời sống xã hội

Câu2 : Mọi người có thể phòng tránh HIV/AIDS được không ?em hãy nêu những biện pháp phòng tránh mà em biết .

Câu 3 : Hãy nêu bản chất của pháp luật

Câu 4 : để sử dụng hiệu quả quyền tự do ngôn luận của pháp luật ,phát huy quyền làm chủ của nhân dân ,công dân nói chung ,học sinh nói riêng cần làm gì?

Huỳnh lê thảo vy
Huỳnh lê thảo vy 17 tháng 4 2019 lúc 17:52

2,

Mọi người đều có thể phòng tránh HIV/AIDS

Phòng tránh bằng cách:

Tránh tiếp xúc với máu của người đã bị nhiễm HIV/AIDS sề:

+ Không dùng chung bơm, kim tiêm.

+ Không quan hệ tình dục bừa bãi.

+ Sống học tập và rèn luyện lành mạnh

+ Tránh xa các tệ nạn xã hội….

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN