Chương II. Nhiệt học

Ngân Nguyễn

C1 : viết biểu thức và chỉ rõ đại luợng trong phuơng thức

C2 : nêu 3 nguyên lý truyền nhiệt

Vân3007
Vân3007 20 tháng 4 2019 lúc 12:11

1, Công thức tính nhiệt lượng của vật thu vào Q = m . c . ∆t

Trong đó: Q là nhiệt lượng (J),

m là khối lượng của vật (kg),

∆t là độ tăng nhiệt của vật (0C hoặc K),

c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K).

2,Nguyên lý truyền nhiệt nhiệt

+Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn .

+Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại.

+ Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN