Ngọc Mai
30 tháng 12 2016 lúc 19:18

coi giá mua hàng là 100% rồi lấy 125% trừ đi 100% được 25%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN