Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Phan hải băng

https://lazi.vn/edu/exercise/rut-gon-bieu-thuc-p-41

Link ạ

Mk cần gấp lắm

Le Thanh Mai
15 tháng 4 2019 lúc 14:58

P=\(\left(\frac{1-a\sqrt{a}}{1-\sqrt{a}}+\sqrt{a}\right)\left(\frac{1-\sqrt{a}}{1-a}\right)^2\)

bài này phải ko

Bình luận (7)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN