Violympic toán 9

Tuan Kiet Do

Mức lương hiện tại của chị MAI la 10 triệu/1 tháng. Chị dành 30% lương để tiết kiệm. Sau mỗi một năm mức lương theo tháng của chị tăng thêm 5% so với luong theo tháng năm trước. Hỏi sau 2 năm chị MAI tiết kiệm được bao nhiêu ?

Le Thanh Mai
15 tháng 4 2019 lúc 14:11

Hiện tại TK dc: 10.30%.12=36 trd

lương năm sau tăng 5%: 10.105%=10,5trd

năm sau TK dc: 10,5.30%.12=37,8trd

2 năm tk dc: 36+37,8=73,8 trd

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN