Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của bình phương

Hương Lan

\(\left[{}\begin{matrix}3x-\frac{2}{y+1}=1\\5x+\frac{2}{y+1}=3\end{matrix}\right.\)

Nhã Doanh
15 tháng 4 2019 lúc 15:06

giải hệ pt??

Bình luận (0)
Le Thanh Mai
15 tháng 4 2019 lúc 15:20

\(\frac{2}{y+1}=3x-1\)

đk: y+1 khác 0

thay vào pt dưới giải ra x, thay ngược lên giải ra y

Bình luận (0)
Nguyen
17 tháng 4 2019 lúc 22:07

Cộng 2 pt có:8x=4

<=>x=\(\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow y=3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN