Câu hỏi của Tờ Gờ Mờ - Sinh học lớp 7

Tại sao nói thực vật không có hệ thần kinh và các giác quan mà đối vs câu xí hổ ( cây trinh nữ ) khi ta chạm nhẹ vào cây thì là nó cụp lại, có phải là do câu đó xấu hổ nên ms thế như ngta vẫn hay ns ko?

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.