Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho hình tam giác ABC có độ dài đáy BC là 20cm, chiều cao AH là 12cm. Gọi M là trung điểm cảu cạnh đáy BC (xem hình vẽ). Tính diện tích của hình tam giác ABM.

Giải vở bài tập Toán 5 | Giải VBT Toán 5

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN