Ôn tập cuối năm phần số học

G.Dr

một ô tô đi từ A đến B lúc 7h với vận tốc 40 km/h . Đến B ô tô nghỉ lại 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc 50km/h, về đến A lúc 11h 6 phút. Tính quãng đường AB

Le Thanh Mai
14 tháng 4 2019 lúc 4:55

thời gian đi từ A đến B: t1

thời gian đi từ B về A: t2

t1+t2=11.1-7-0.5=3.6 (h)

➜t2=3.6-t1

AB=40t1=50t2

⇔40t1=50(3.6-t1)

⇔90t1=180

⇔t1=2(h)

AB=40.2=80(km)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN