Ôn tập cuối năm phần số học

G.Dr

một ô tô đi từ A đến B với vận tốc dự định 50km/h. Thực tế ô tô đi với vận tốc nhỏ hơn vận tốc dự định là 10km/h. Nên ô tô về B chậm hơn dự định là 45 phút. Tính chiều dài quãng đường AB.

Le Thanh Mai
14 tháng 4 2019 lúc 5:05

thời gian dự định: t1

thời gian thực tế: t2

t1+0.75=t2

AB=50t1=40t2

50t1=40(t1+0.75)

50t1=40t1+30

10t1=30

t1=3(h)

AB=50.3=150(km)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN