Ôn tập góc với đường tròn

Đinh Thị Ngọc Anh

Cho đường tròn (O) đường kính AB. Gọi H là điểm nằm giữa O và B. Kể dây CD vuông góc AB tại H. Trên cung nhỏ AC lấy điểm E. Kẻ CK vuông góc AE tại K. Đường thẳng DE cắt CK tại F.

a) T/g AHCK nội tiếp

b) AH.AB=AD^2

c) Tam giác ACF là tam giác cân

d) Tìm vị trí của E để diện tích tam giác ADF lớn nhất


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN