Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Hà Khánh Ngân

Một cano chạy dọc bờ sông giữa 2 bến A và B cách nhau 72km. Khi nước không chảy, thời gian cano đi và về hết 4h48'. Khi nước chay, thời gian cano đi và về hết 5h. Hỏi nếu cano tắt máy trôi theo dòng nước từ A đến B hết bao lâu?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN