Bài 44. Rượu etylic

Lê Như Ngọc

Câu 1: Tại sao trong công nghiệp người ta dùng dung dịch saccarozo để sản xuất rượu etylic? Viết pthh (nếu có)

Câu 2: Vì sao khi quả chín(đặc biệt là quả nho chín) để lâu ngày trong không khí thường có mùi rượu etylic? Viết pthh (nếu có)

MỌI NGƯỜI GIẢI ĐÁP GIÚP MÌNH VỚI Ạ!!!

Cẩm Vân Nguyễn Thị
8 tháng 4 2019 lúc 20:21

Đáp án chung cho cả 2 câu hỏi này đều là quá trình lên men rượu.

Câu 1: dung dịch saccarozo thủy phân trong điều kiện axit/to sẽ sinh ra glucozo và fructozo. Khi lên men rượu glucozo thì tạo thành rượu etylic.

PTHH: C12H22O11 + H2O \(\underrightarrow{^{axit/t^o}}\) C6H12O6 (glucozo) + C6H12O6 (fructozo)

C6H12O6 \(\underrightarrow{^{men-rươu}}\) 2C2H5OH + 2CO2

Câu 2: trong quả chín (đặc biệt là nho) thường chứa nhiều glucozo. Khi để lâu trong không khí thì dễ xảy ra phản ứng lên men rượu. Vì vậy quả chín để lâu ngày hay có mùi rượu.

PTHH: C6H12O6 \(\underrightarrow{^{men-rươu}}\) 2C2H5OH + 2CO2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN