Câu hỏi của phynit - Giáo dục công dân lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

KỶ LUẬT CỘNG TÁC VIÊN NGUYỄN NGÔ MINH TRÍ

Do bạn Nguyễn Ngô Minh Trí nhiều lần vi phạm quy định dành cho Cộng tác viên của Hoc24.vn.

Bạn Trí nhiều lần xóa câu hỏi và câu trả lời của các bạn khác mà không có lý do, dù đã được thầy nhắc nhở.

Do vậy, thầy hủy bỏ vai trò CTV của bạn Trí!

    33 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.