Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Đinh Trọng Hiếu
canxi cacbua là hợp chất vô cơ hay hữu cơ em nghĩ là hữu cơ nhưng một số sách lại nói là vô cơ
Nguyễn Quang Kiên
Nguyễn Quang Kiên 6 tháng 4 2019 lúc 11:55

Canxi cacbua là chất vô cơ .

Vì hợp chất hữu cơ là hợp chất của C và H và một số nguyên tố khác như nitơ , oxi ,.....(trừ axit cacbonnic, các muối cacbonat, cacbonic, cacbon oxit )

Hợp chất hữu cơ có 2 loại là hidrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon

Hidrocacbon là hợp chất của C và H

Dẫn xuất là hợp chất của C và H và một số nguyên tố khác

Do đó muốn là hợp chất hữu cơ thì ít nhất chất đó phải là hidrocacbon

Ở đây thì canxi cacbua hợp chất của nguyên tố C với Ca nên nó không phải là hợp chất hữu cơ

Bình luận (0)
vo danh
vo danh 6 tháng 4 2019 lúc 21:55

canxi cacbua là hợp chất vô cơ vì nó là muối tạo bởi 1 nguyên tử kim loại( Ca) liên kết với gốc -C

Bình luận (0)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 7 tháng 4 2019 lúc 7:53

Định nghĩa hợp chất hữu cơ được phát biểu như sau: " Hợp chất hữu cơ là hợp chất của nguyên tố cacbon, ngoài trừ CO, CO2, cacbua, xianua, cacbonat."

Vậy Canxi cacbua ko phải hợp chất hữu cơ

Bình luận (0)
Hồ Thiên Phúc
Hồ Thiên Phúc 17 tháng 4 2019 lúc 21:23

vô cơ đó bn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN