Violympic toán 8

Truong Minh Tuan

Cho A= 33...3(n số 3)+ 55...5(n-1 số 5 ) 44...4(n số 4 ) (với n là một số tự nhiên lớn hơn 1) . Chứng minh rằng : A là số chính phương


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN