Câu hỏi của Tiểu Thư Hiền Hòa - Toán lớp 7

Giúp tui với huhukhocroi!Tôi cần gấp lắm, sáng mai,đúng 6.00h nha!Tui năn nỉ đóngoam

Bài 1:So sánh cặp số

a)\(-\frac{33}{19}\)và \(\frac{45}{-31}\)

b)-1,5213 và \(-\frac{5071}{3333}\)

Bài 2:Tìm các p/số có tử số 11 nằm giữa \(-\frac{13}{2}và-\frac{13}{3}\)

Bài 3:Cho \(\frac{c}{d}< \frac{a}{b}< 1,a,b,c,d\)là những số nguyên dương.Hãy so sánh \(\frac{a}{b},\frac{c}{d}với\frac{a+b}{b+c}\)

    Được cập nhật 25/08/2016 lúc 21:11
    7 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.