dang eric bolasi
CW Hoàng Quân
24 tháng 12 2016 lúc 19:05

56 - 23 = 33

k mk nha

Bình luận (0)
Shizadon
23 tháng 12 2016 lúc 20:03

=33 đúng

Bình luận (0)
Thảo love Joyce Chu vs Karry
23 tháng 12 2016 lúc 20:04

56 - 23 = 33

ai tk mik mik tk lại, please

THANK YOU SO MUCH

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Huyền
23 tháng 12 2016 lúc 20:04

\(56-23=33\)

Bình luận (0)
Đoàn Bảo Ngọc
23 tháng 12 2016 lúc 20:04

bằng  24 chúc bạn học giỏi

Bình luận (0)
nguyễn thị thùy dương
23 tháng 12 2016 lúc 20:05

56 - 23 = 33

Bình luận (0)
nguyễn thị thùy dương
23 tháng 12 2016 lúc 20:10

56 -23 = 33

Bình luận (0)
Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura
23 tháng 12 2016 lúc 20:35

Hiệu là :

56 - 23 = 33

Đáp số:33

K mk nha

Thanks

Bình luận (0)
dang eric bolasi
25 tháng 12 2016 lúc 22:02

k cho minh nha

Bình luận (0)
dang eric bolasi
2 tháng 1 2017 lúc 18:53

k cho minh nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Trong phép trừ 56 - 23 = 33, số 56 gọi là:

A. Hiệu

B. Số bị trừ

C. Số trừ

phạm hương giang

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN