Bài 9: Công thức hóa học

Trương Nguyên Đại Thắng

Khí A chứa 80% C và 20% H. 1 lít khí A ( ở đktc) nặng 1,34 g . Xác định công thức hóa học của A

Le Thanh Mai
31 tháng 3 2019 lúc 0:53

Khí A: CxHy

\(n=\frac{V}{22.4}=\frac{1}{22.4}=\frac{5}{112}\)

\(M=\frac{m}{n}=\frac{1.34}{\frac{5}{112}}=30.016\approx30\)

Khối lượng cuả mỗi nguyên tố trong 1 mol khí A:

\(m_{C_{ }}=\frac{80\%.30}{100\%}=24\left(g\right)\rightarrow x=n_C=\frac{24}{12}=2\)

\(m_H=\frac{20\%.30}{100\%}=6\left(g\right)\rightarrow y=n_H=\frac{6}{1}=6\)

Vậy CTHH của khí A là: C2H6

Bình luận (0)
Hải Đăng
31 tháng 3 2019 lúc 7:55

22,4 lít khí A (1 mol) khí A nặng: 1,34 x 22,4= 30 (g)
Khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol khí A là:
- mC = (80x 30) :100 = 24 (g)
- mH = 30 – 24= 6 (g)
Số mol của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất là :
- nC = 24 : 12 = 2 (mol)
- nH = 6 : 1 = 6 (mol)
Vậy công thức hóa học của A là : C2H6

Bình luận (0)
nguyễn triệu hiếu
15 tháng 1 lúc 19:44

1 lít khí A=1,34g => 22,4 lít khí A =30,016g

mC=30,016 x 80:100=24 => nC=24:12=6

mH=30,016 x 20 :100=6 =>6:1=6

=>CTHH: C2H6

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN