Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 8

Một cano xuôi dòng từ bến A đến bến B hết 4 giờ và ngược dòng từ bến B về A hết 5 giờ. Tính khoảng cách giữa 2 bến A và B , biết vận tốc dòng nước là 3 km/h.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.