Bài 44. Rượu etylic

Hồ Hữu Phước

Ancol etylic có lẫn một ít nước, có thể dùng chất nào sau đây để làm khan ancol?

A. CaO B. 𝐻2𝑆𝑂4 đặc C. 𝐶𝑢𝑆𝑂4 khan D. Cả A, B, C đều đúng

Cẩm Vân Nguyễn Thị
30 tháng 3 2019 lúc 7:36

Để làm tinh khiết ancol etylic có lẫn nước thì sử dụng CuSO4 khan.

PT: CuSO4 + 5H2O ---> CuSO4.5H2O

(màu trắng) ( màu xanh lam)

Bình luận (0)
Lê Phương Giang
29 tháng 3 2019 lúc 21:59

C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN