Bài 35 : Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Quy Nguyen

Khó khăn lớn nhất đối với nông nghiệp ỏ đồng bằng sông cửa long vào mùa khô

B.Thị Anh Thơ
28 tháng 3 2019 lúc 20:45

Thiếu nước ngọt trầm trọng , xâm nhập mặn lấn sâu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN