Ôn tập toán 6

Nguyễn Thu Hà

Có bốn đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là ..........

Lê Nguyên Hạo
Lê Nguyên Hạo 21 tháng 8 2016 lúc 14:44

Có : 4.3 = 12 trận

Bình luận (0)
Carthrine Nguyễn
Carthrine Nguyễn 21 tháng 8 2016 lúc 14:45

Lượt đi là A-B thì lượt về là B-A và được tính là 2 trận khác nhau. Như vậy số trận là 6 đội x 5 trận = 30 trận.

 

Bình luận (0)
Phương Anh (NTMH)
Phương Anh (NTMH) 21 tháng 8 2016 lúc 14:47

4.3:2=6 trận

Bình luận (0)
Lê Yên Hạnh
Lê Yên Hạnh 21 tháng 8 2016 lúc 14:49

Có 4x3=12 trận nhưng dã dược tính 2 lần nên còn lại 12:2=6 lần

Bình luận (0)
Nguyễn Mạnh Đạt
Nguyễn Mạnh Đạt 21 tháng 8 2016 lúc 14:55

6 lần

Bình luận (0)
Trần Võ Hạ Thi
Trần Võ Hạ Thi 23 tháng 8 2016 lúc 19:33

6 trận đó bnvui

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Dương
Nguyễn Hải Dương 18 tháng 9 2016 lúc 14:33

6 trận nha bạn

Bình luận (1)
Lê Anh Thư
Lê Anh Thư 13 tháng 11 2016 lúc 14:52

có 4 đội thi :

1 đội thi với 3 đội còn lại sẽ được 3 trận .

=> 4 đội thi được : 3 . 4 = 12 ( trận )

Bình luận (0)
Hoàng Tú Anh
Hoàng Tú Anh 26 tháng 2 2018 lúc 22:41

6 trận nha bạn!!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN