Bài 47. Đại não

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nêu cấu tạo và chức năng của đại não người chứng tỏ tiến hóa hơn so với động vật thuộc lớp thú

Yen Nhi Trinh Nguyen
Yen Nhi Trinh Nguyen 21 tháng 3 2019 lúc 21:59

_ Về cấu tạo: + Khối lượng não người so với khối lượng cơ thể người lớn hơn thú. + Não người có nhiều khúc cuộn não => tăng diện tích bề mặt, tăng noron (là trung tâm của các phản xạ có điều kiện) _ Về chức năng: Não người có những vùng chức năng mà thú không có: + Vùng vị giác + Vùng hiểu tiếng nói + Vùng hiểu chữ viết + Vùng vận động ngôn ngữ => Đại não người tiến hóa hơn hẳn so với lớp thú.

Bình luận (0)
Vân3007
Vân3007 26 tháng 4 2019 lúc 10:14

Đặc điểm cấu tạo của đại não người tiến hoá hơn so với động vật thuộc lớp thú được thể hiện ở những điểm sau: - Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn các động vật thuộc lớp thú - Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các nơron (khối lượng chất xám lớn) - Ở người, ngoài các trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp thú còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết).

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN