Câu hỏi của Trần Quang Hiếu - Ngữ văn lớp 7

Bài 2 : tr.30, SGK 7 tập một :

Bố cục truyện Cuộc chia tay của những con búp bê :

Phần                                                         giới hạn                                                         Nội dung tóm tắt

Thân bài   đoạn 1                          từ ....  đến                                                                      ..........

                  đoạn 2                        từ ....... đến                                                                     ........

                 đoạn 3                         từ .... đến                                                                            ...............

 

 

                                    

    Được cập nhật 28/08/2016 lúc 20:37
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.