Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Ninh tiểu Tịch

Sau 5 tháng xâm lược Pháp không thể tiến sâu vaog đất liền được vì sao.

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 19 tháng 3 2019 lúc 20:34

Vì vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 1858 Quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta. Quân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã anh dũng chống trả. đặt thành nghị bảo vệ địch xem chân chúng suốt 5 tháng .

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 19 tháng 3 2019 lúc 20:38

Phấn trc mình sai bây giờ mình làm lại

Vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 1858, phạm nổ súng tấn công ở Đà Nẵng mở đầu cuộc xâm lược. Nhân dân ta đã anh dũng chống trả . Đội quân của Phạm Gia Vĩnh với các quân triều đình do Nguyễn Tri Phương chỉ huy đã đắp thành lũy, dám chân chúng suốt 5 tháng . Khiến chúng không thể tiến sâu vào đất liền.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN