Ôn tập lịch sử lớp 7

Nguyễn Thành Đạt

Lập niên biểu những hoạt động của phong trào Tây Sơn từ 1771 -1788

Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa nông dân ?

Giúp mình với mai mình kiểm tra rồi

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 19 tháng 3 2019 lúc 20:29

1771 : khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

9/1773 : chiếm phủ thành Quy Nhơn

1774 : Mở rộng địa bàn hoạt động, kiểm soát từ Quảng Nam biển Bình Thuận

1776- 1783 : 4 lần đánh vào Gia đinh

1777 : lật đổ chính quyền phong kiến nhà Nguyễn.

1785 : đánh tan 5 vạn quân Xiêm

1786-1788 : lật đổ chính quyền phong kiến nhà Trịnh Lê

Các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ 18, diễn ra quyết liệt trong thời gian dài , có quy mô lớn.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 19 tháng 3 2019 lúc 20:48

-1771 : khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

-9/1773 : chiếm phủ thành Quy Nhơn

-1774 : Mở rộng địa bàn hoạt động, kiểm soát từ Quảng Nam biển Bình Thuận

-1776- 1783 : 4 lần đánh vào Gia đinh

-1777 : lật đổ chính quyền phong kiến nhà Nguyễn.

-1785 : đánh tan 5 vạn quân Xiêm

-1786-1788 : lật đổ chính quyền phong kiến nhà Trịnh Lê

- Quy mô: diễn ra quyết liệt trên đại bàn rộng khắp.

- Thời gian: diễn ra lâu dài, có những cuộc khởi nghĩa kéo dài đến 30 năm.

- Mục đích đấu tranh: chống chính quyền Lê - Trịnh, địa chủ, quan lại, ổn định đời sống.

- Đặc điểm: diễn ra lẻ tẻ, phân tán, tự phát, chưa có sự lãnh đạo thống nhất.

- Tính chất: mang tính chất phong kiến.

- Kết quả: đều thất bại.

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN