Bài 25 : Phong trào Tây Sơn

Nguễn Quang Huy

Hãy lập bảng niên biểu những sự kiện chính về cuộc khởi nghĩa Tây Sơn

giúp mk với!!!

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 19 tháng 3 2019 lúc 20:19

1771 : khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

9/1773 : chị em phủ thành Quy Nhơn

1774: mở rộng địa bàn hoạt động

1776-1783 : Tây Sơn 4 lần đánh vào Gia Định

1777 : lật đổ chính quyền phong kiến nhà Nguyễn

1785 : đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược

1786-1788 : lật đổ chính quyền phong kiến nhà Trịnh Lê

1789: đại phá quân Thanh

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN