Ôn tập âm nhạc 8

Dương Phan

Viết 1 đoạn nhạc gồm 15 ô nhịp, viết ở nhịp 6/8. Trong đó có sử dụng các nốt trắng, đen, đơn, dấu chấm dôi, dấu lặng.

Help me! Mai phải nộp rồi. '<

Nguyễn Duy
12 tháng 5 lúc 18:09

hgh

Bình luận (0)
Nguyễn Duy
12 tháng 5 lúc 18:09

uhlhk

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN