Ôn tập lịch sử lớp 8

Lê Lưu Hồng Phúc

Nêu cuộc khởi nghĩa Hương Khê trong phuong trào Cần Vương

(Ngắn gọn và đầy đủ) > (Cảm ơn)

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 19 tháng 3 2019 lúc 20:45

Khởi nghĩa Hương Khê ( 1885-1896 ):

- lãnh đạo: Phan Đình Phùng

- diễn biến: 2 giai đoạn

+ giai đoạn 1 (1885 - 1888): tổ chức ,huấn luyện, xây dựng lực lượng ,công sự, ..

+ giai đoạn 2 ( 1888 - 1896) : thời kỳ chiến đấu anh dũng chống trả , bền bỉ.

-kết quả : sau khi Phan Đình Phùng hi sinh, Khởi nghĩa duy trì cầm cự rồi tan rã.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN