Bài 13. Công cơ học

Thái Van Nguyen

người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để đưa một vật có khối lượng 30kg lên độ cao 250dm.

a. nếu không có ma sát thì lực kéo vật là 100N. tính công của người đó và chiều dài của một mặt phẳng nghiêng

b. thực tế lực ma sát giữ vật và mặt phẳng nghiêng là 15N. tính hiểu suất của mặt phẳng nghiêng

💋Amanda💋
💋Amanda💋 18 tháng 3 2019 lúc 20:04

Công cơ học

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN