Bài 31 : Ôn tập lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918)

Thảo Nguyên

Thực dân Pháp tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất như thế nào? Tại sao quân triều đình đông mà thua

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 19 tháng 3 2019 lúc 20:50

Lợi dụng việc triều đình Huế nhờ đen tạo ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp cướp biển và do nhiều nguồn tin, chủ yếu của bọn gián điệp đội lốt giáo sĩ cung cấp, thực dân Pháp đã nắm được tình hình bắc kỳ. Từ cuối năm 1872 chúng cho tên lái buôn Đuy-buy vào gây rối ở Hà Nội. Tiếp đó lấy cỡ giải quyết vụ Đuy-huy, hơn 200 quân Pháp cho các nghĩa chỉ huy từ Sài Gòn kéo ra Bắc.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN