Ôn tập lịch sử lớp 7

Lê Minh Hoàng

Sau khi chiến thắng quân Minh, Lê Lợi đã làm gì

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 17 tháng 3 2019 lúc 19:21

Sau chiến thắng quân Minh Lê Lợi đã xây dựng lại nước Đại việt, sai đại thần Nguyễn Trãi viết bản Bình Ngô Đại Cáo - bản tuyên ngôn độc lập thứ hai củanước Việt Nam, để báo cáo với dân chúng thiên hạ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ridofu Sarah John

1. Cuộc khởi nghĩa chống quân Minh do Lê Lợi và Nguyễn Trãi nổ ra vào thời gian nào? ở đâu?

A. năm 1417, ở Lam Sơn- Thanh Hóa

B. năm 1418, ở Chí Linh- Thanh Hóa

C. năm 1418, ở Lam Sơn- Thanh Hóa

D. Năm 1418, ở Lam Sơn- Hà Tĩnh

2. Để cứu chủ tướng Lê Lợi trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì?

A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến

B. Giúp Lê Lợi đóng quân an toàn

C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng

D. Câu B và C đúng.

3. Chiến thắng nào quyết định trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

A.Tốt Động-Chúc Động (1426)

B. Chi Lăng-Xương Giang (1427)

C. Chí Linh (1424)

D. Diễn Châu (1425)

4. Khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài trong khoảng thời gian nào sau đây?

A. 1418-1428     B. 1417-1427      C. 1418-1427       D.1417-1428

5. Nước Đại Việt thời Lê Thánh Tông cả nước chia thành:

A. 12 đạo       B. 12 lộ           C.12 phủ           D. 13 đạo thừa tuyên

6. Dưới thời Lê Sơ hệ tư tưởng nào sau đây chiếm vị trí độc tôn?

A. Phật Giáo    B. Nho Giáo     C. Thiên chúa Giáo        D. Đạo giáo

7. Vị vua nào anh minh nhất thời Lê sơ?

A. Lê Thái Tổ     B. Lê Thánh Tông      C. Lê Thái Tông             D. Lê Nhân Tông

8. Thời Lê Sơ Ngô Sĩ Liên đã viết tác phẩmnào sau đây?

A. Đại Việt sử kí     B. Đại Việt sử kí toàn thư

C.Sử kí tục biên    D. cả A và B

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN