Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Trần Thị Ngọc Mai

Nếu triều đình nhà Nguyễn hợp tác với nhân dân chống Pháp thì cuộc kháng chiến có chiến thắng hay không?

-Giúp tớ với, mai kiểm tra rồi :((

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 17 tháng 3 2019 lúc 19:08

Không, mỗi mỗi lần đấu tranh triều đình nhà Nguyễn hợp tác với nhân dân chống Pháp đều rất yếu ớt rồi tan rã . Mặc dầu có nhiều lương thực, vũ khí,... tất cả đều là mị dân .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN