Ôn tập lịch sử lớp 8

Nguyễn Ngọc

Câu 1: Vì sao nói "từ năm 1858 đến năm 1884 triều đình Huế đầu hàng từng bước đến đầu hàng hoàn toàn của thực dân Pháp"???

Câu 2: Trình bày những hiểu biết của em về phong trào nông dân Yên Thế từ năm 1884 đến năm 1913

Câu 3: Trình bày cuộc phản công quân Pháp cúa phái chủ chiến tại kinh thành Huế tháng 7 năm 1885

Câu 4: Nêu nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế

Câu 5: Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỷ XIX.Nội dung cải cách và kết cục của các đề nghị cải cách

Câu 6: Vì sao các quan lại,sĩ thu đưa ra những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX?

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 16 tháng 3 2019 lúc 20:10

6. Cuối thế kỷ 19 tình hình kinh tế Việt Nam : về nông nghiệp, công nghiệp ,thương nghiệp đều đình trệ tài chính thì cạn kiệt. Tình hình xã hội: pháp ráo riết mở rộng xâm lược ,bộ máy trung ương tới địa phương mục ruỗng , mẫu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc. Việt Nam rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, các quan lại , sĩ phu yêu nước đứa ra đề nghị cải cách.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN