Câu hỏi của Nguyễn Thị Hiền Lương - Ngữ văn lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Thị Hiền Lương - Ngữ văn lớp 7

Trong truyện, tâm trạng bé Thủy được miêu tả khi em ở nhà và khi em đến lớp chào cô giáo và các bạn. Em nhận thấy Thủy có những nét tâm trạng giống và khác nhau như thế nào giữa hai khung cảnh này?

    Được cập nhật 11/09/2016 lúc 10:41
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.