Ôn tập góc với đường tròn

Đinh Thị Ngọc Anh

Cho nửa (O:R) đường kính AB. Trên nửa đường tròn đó lấy điểm C sao cho và hạ CH vuông óc vs AB (CA<CB) tại H. Đường tròn đường kình CH cắt AC ,BC lần lượt tại M và N.

a) Chứng minh : HMCN là hình chữ nhật

b) Chứng minh: góc CMN=góc CBA cà tứ giác AMNB nội tiếp

c) Tí NM cắt tia BA tại K. Lấy Q đối xứng với H qua K

Chứng minh: QC là tiếp tuyến (O:R)

d) Gỉa sử AC = R. Tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác AMNB

lấy điểm C sao cho gì hả bạn?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN