Chương 6. Ngành Động vật có xương sống

BTS

So sánh cấu tạo tim của ếch so với thằn lằn

Thời Sênh
15 tháng 3 2019 lúc 16:22

Ếch : Tim 3 ngăn ( 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất)

Thằn Lằn : Tim 4 ngăn chưa hoàn toàn, tim xuất hiện vách hụt ngăn tạm thời tâm thất thành 2 nữa

Bình luận (0)
Nguyễn ngọc quỳnh lam
15 tháng 3 2019 lúc 16:27
Ếch Thằn lằn
Tim

Tim 3 ngăn( 2 tâm nhĩ và 1 tâm thất,

máu pha trộn nhiều hơn).

Tim 3 ngăn, tâm thất có vách hụt

(máu ít pha trộn hơn).

Bình luận (0)
So Yummy
15 tháng 3 2019 lúc 16:43
Ếch

Thằn lằn

tim 3 ngăn ( 2 tâm nhĩ , 1 tâm thất , máu pha trộn nhiều ) tim 3 ngăn , tâm thất có vách hụt , máu pha trộn ít

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN