sakura
18 tháng 12 2016 lúc 13:23

Trả lời :

a = 4

k mik nha bn

thank you nhiều 

cảm ơn

chúc học tốt

Bình luận (0)
nguyễn hải yến
18 tháng 12 2016 lúc 13:24

12 . 13 . 14 . 15 . 16 = 524160 => a = 4

Bình luận (0)
Đoàn Thị Việt Trang
18 tháng 12 2016 lúc 13:27

Ta thấy, trong tích có 12 . 15 = 3. 4 . 3 . 5 = 9 . 4 . 5

Suy ra, 52a160 chia hết cho 9

Do 52a160 chia hết cho 9 nên ( 5 + 2 + a + 1 + 6 + 0 ) chia hết cho 9

=> 14 + a chia hết cho 9

Vì a là STN có 1 chữ số nên a nhận giá trị = 4 ( 14 + 4 = 18 , 18 chia hết cho 9 , thỏa mãn )

Vậy ta có a cần tìm = 4

12 . 13 . 14 . 15 . 16 = 524160

Duyệt nha bạn ! Chúc bạn học giỏi !

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho  A = 1 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9 + 1 10 B = 1 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9

Không thực hiện phép tính , hãy so sánh giá trị của A với B

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN