Đề kiểm tra 1 tiết giữa học kì II

kim jisoo blink

câu 1: kiểu khí hậu chiếm diện tích nhỏ nhất Trung và Nam Mĩ là:

a Xích Đạo

B xích đạo ẩm

C núi cao

D.cận nhiệt đới

câu 2; khu vực nào tập trung chủ yếu các ngành công nghiệp ở bắc mĩ

a đông bắc

B Đông Nam

C vùng trung tâm

D ven Thái Bình Dương

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 13 tháng 3 2019 lúc 13:48

1C

2D

Bình luận (0)
Tuyên Tạ
Tuyên Tạ 13 tháng 3 2019 lúc 18:43

Câu1 núi Cao.

CÂu 2 Đông Bắc

C

C

Bình luận (0)
Last Tomb
Last Tomb 13 tháng 3 2019 lúc 19:50

Câu 1: Kiểu khí hậu chiếm diện tích nhỏ nhất Trung và Nam Mĩ là:

A.Xích đạo

B.Xích đạo ẩm

C.Núi cao

D.Cận nhiệt đới

Câu 2:Khu vực nào tập trung chủ yếu các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ?

A.Đông Bắc

B.Đông Nam

C.Vùng trung tâm

D.Ven Thái Bình Dương

Bình luận (0)
ngoc
ngoc 13 tháng 3 2019 lúc 13:10

câu 1: kiểu khí hậu chiếm diện tích nhỏ nhất Trung và Nam Mĩ là:

a Xích Đạo

B xích đạo ẩm

C núi cao

D.cận nhiệt đới

câu 2; khu vực nào tập trung chủ yếu các ngành công nghiệp ở bắc mĩ

a đông bắc

B Đông Nam

C vùng trung tâm

D ven Thái Bình Dương

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN