Câu hỏi của Nguyễn Châu - Toán lớp 9

cho a, b ,c là độ dài ba cạnh của một tam giác và thỏa mãn hệ thức a + b + c = 1. CMR a+ b2 + c2 < 1/2

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.