Câu hỏi của Nguyễn Thị Hiền Lương - Ngữ văn lớp 7

Dựa vào nội dung câu chuyện cuộc chia tay của những con búp bê  để tả lời câu hỏi:

Liết kê những sự việc chính của câu chuyên

Truyện có những nhân vật nào? Nhân vật chính là ai?

Chi tiết nào trong truyện khến em xúc động nhất? Vì sao?

Nêu ý nghĩa của câu chuyện

    Được cập nhật 21/11/2016 lúc 19:40
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.