Câu hỏi của Ngọc Hân - Hóa học lớp 11

Cho m gam hỗn hợp A gồm Al, Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu dc dung dịch B và 11,2 l NO duy nhất ( đktc ). Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NH3 đến dư thu được 41,9g kết tủa. Tính m và % khối lượng mỗi kim loại trong A . Chỉ mình cả lời giải lun nha?!! Mình cảm ơn ❤

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.